Nyheter

Kan elsykkelen stoppe klimaendringene?

Transportsektoren står for størstedelen av de norske klimagassutslippene En fersk rapport fra Urbanet viser en sterk reisenedgang i kollektivreiser. Elsykkelen kan bli en grønn og klimavennlig erstatning.

Kan elsykkelen stoppe klimaendringene?

I Norge er det over 180.000 elsykler og el-lastesykler (Ydersbond 2019) og i 2020 har det vært en sterk økning i elsykkelsalget. For fire av ti arbeidsreiser som er under fem kilometer (Syklistene 2020) kan elsykkelen være et passende transportmiddel. Dette gir en unik mulighet til å endre prognosene i favør av elsykkelen og miljøet.

Elsykkelen er foreløpig en klimavenn

Forskning viser at elsykkelen er klimagunstig i reisetilfeller der mange trafikanter gjerne skulle syklet, men likevel ikke sykler. Tilfeller som oppgis er jobbpendling der elsykkel kan benyttes for å unngå å bli svett og sliten, ved henting i barnehage, skader og tidsnød (Ydersbond og Veisten 2019). I slike tilfeller der reiser ellers ville blitt gjennomført med bil eller kollektivtrafikk, kan elsykkelen ha størst klimaeffekt.

Sykkelskapene fra Bikely i Asker er utplassert ved skole og fritidstilbud. Perfekt for å erstatte biltransport på de samme etappene.

Til tross for at Urbanet melder om at bilen vil overta størstedelen av reisene fra kollektivtrafikken, viser to studier av elsykkeltiltak i Oslo Kommune og FIVH*[1] noe annet. Deltakerne som brukte elsykkel erstattet flere reiser med personbil sammenlignet med reiser ved gange og kollektivtransport. Det tyder på at elsyklister allerede er med på å redusere klimautslippene, og at de som har elsykkel i husholdningen ofte foretrekker denne. Utfordringen er å fremheve fordelene til elsykkelen som transportmiddel over fossildrevne kjøretøy. Det krever en endring i transportvaner i favør av elsykkelen (Transportøkonomisk institutt, 2019).

Det som gir størst klimaeffekt

Klimaeffekten av en elsykkel avhenger av hvor ofte den brukes og ved hvilke anledninger. I Norge foretas størsteparten av bilreisene med diesel eller bensindrevne kjøretøy, og den største klimaeffekten har elsykkel som en erstatning for slike reiser (Transportøkonomisk institutt, 2019).

En innkjøpt elsykkel som ikke brukes eller som brukes på reiser du heller ville ha gått eller syklet, har ikke den samme klimaeffekten. Undersøkelser på kjøpsvaner er selvmotsigende, og viser at de som sykler minst er mest interessert i å kjøpe elsykkel. Samtidig har de som sykler litt, større interesse i å kjøpe elsykkel enn de som ikke sykler (Fyhri og Sundfør 2014). En vanlig sykkel gir et større bidrag til å stoppe klimaendringene sammenlignet med en elsykkel på samme distanse. Sykler du oftere og lengre med elsykkel vil dette komme positivt ut i klimaregnskapet.

I det store bildet vil en overgang til sykling og gåing alene redusere det europeiske utslippet av CO2 ekvivalenter med inntil 26 prosent. Dersom alle reiser i Norge gjennomføres med elsykkel vil det samlede CO2 utslippet omtrent halveres, da veitrafikk står for halvparten av utslippene (NTB 2019). Nå står vi overfor store endringer i transportbildet.

Klimamuligheten er å sørge for at endringen dreies mot sykkel, gange og andre miljøvennlige transportmidler. For å lykkes må vi legge en innsats for å fremme elsykkelens fordeler nå! Elsykkelen kan ikke stoppe klimaendringene, men den er et solid bidrag til å halvere utslippene fra transportsektoren.

[1] Framtiden i våre hender

Grafen som viser utslippskurven er tatt fra Energi og Klima.

Les Videre:

City

Trygg og smart parkeringsboks i gave til byens syklister

Arendal kommune gir bort fire smarte sykkelskap til Syklistforeningen i anledning deres 75 års-jubileum. Syklister får tilgang til skapet via app – og her kan man trygt sette fra seg sykkel og annet utstyr. Skapene er utplassert ved Tyholmen p-hus i Kittelsbukt, og er tiltenkt både kollektivreisende og handlende.

Les mer
City

Trygg og smart parkeringsboks i gave til byens syklister

Arendal kommune gir bort fire smarte sykkelskap til Syklistforeningen i anledning deres 75 års-jubileum. Syklister får tilgang til skapet via app – og her kan man trygt sette fra seg sykkel og annet utstyr. Skapene er utplassert ved Tyholmen p-hus i Kittelsbukt, og er tiltenkt både kollektivreisende og handlende.

Les mer

Siste nytt fra Bikely

Det er mye spennende som skjer i Bikely. Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få siste nytt rett i innboksen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Last ned appen

Last ned appen, reserver et sykkelskap nær deg og kom i gang!