Home

Sykkeltyveri i hjemmet – en samfunnsutfordring som må tas på alvor

I 2020 ble rekordmange sykkeltyveri anmeldt. Det er snakk om enorme samfunnssummer og en reell sikkerhetsrisiko for lovbrudd i eget hjem. Politiet anslår at halvparten av tyveriene skjer i hjemmet.

Sykkeltyveri i hjemmet – en samfunnsutfordring som må tas på alvor

Enorme samfunnssummer og høy risiko som syklist

 

I 2020 hadde hverdagssyklistene omtrent 12%[1]risiko for å bli frastjålet sykkelen i løpet av året. Ifølge politiet er det de kostbare syklene som oftest blir stjålet. Overvåkingsbilder avslører at tyveriene ofte begås av erfarne kriminelle. Tyvene vet hvordan de går frem og hvilke sykler som gir mest verdi. Dette er med på å drive forsikringsutbetalingene til himmels. I 2020 var forsikringsutbetalingene på svimlende 120 millioner.

I 2020 ble i underkant av 15 000 sykler meldt stjålet i Norge. Mørketallene er høye, og i tillegg er det mange som får frastjålet deler og utstyr på sykkelen.

Vi har tidligere skrevet om det store samfunnsparadokset –at statlige midler brukes for å øke sykkelandelen samtidig som det bevilges så lite statlige midler til å løse utfordringene med sykkeltyveri. I Midt-norsk debatt peker Jørn Engberg og Terje Lutdal på de store samfunnsproblemene som kan knyttes til sykkeltyveri. Sykkeltyveri har blitt et middel for at narkomanekan betale for sitt neste skudd – og til tross for gode overvåkingsbilder av tyveri så mangler politiet midler til å oppklare lovbruddene.

Ja, for hvordan hadde det vært om 12% av bilistene risikerte å få bilen frastjålet, eller om 12% av alle huseiere ville oppleve et innbrudd i egen bolig i løpet av det neste året?

Dette tegner konturene av en dyster virkelighet. Forhverdagssyklistene er det en reell risiko for at sykkelen vil bli stjålet. Mest sannsynlig vil lovbruddet heller ikke bli oppklart. I 2020 var oppklaringsprosenten på de anmeldte tyveriene kun 2,5% på nasjonal basis. Oppklaringsprosenten må opp og antall sykkeltyveri må ned.

Med riktige grep kan man få flere syklister på veiene

 

Svært mange syklister velger bort sykkelen i frykt for sykkeltyveri. 4 av 10 oppgir at de velger andre transportmidler på grunn av sykkeltyveri. Tenk hvor mange flere som ville syklet dersom de ikke hadde vært redde. Dette understreker alvorlighetsgraden– og applauderer motet til de hverdagssyklistenesom tørr. De tråkker på for samfunnet, miljøet og for folkehelsa.

Sykkeltyveri må sees på fra et overordnet perspektiv – og makthaverne må stille de riktige spørsmålene. Hva er det som forårsaker tyveri og hvordan kan det forebygges?

Et viktig poeng er potensialet for å øke sykkelandelen i trafikkbildet når bekymringen for sykkeltyveri fjernes. I Bikely satser vi på smarte og trygge sykkelskap til boligselskap. En rekke bedrifter gir syklister mulighet til å spore sykkelen med GPS, og flere arbeidsplasser og kommuner satser på tryggere former for sykkelparkering. Dette er gode tiltak for å bedre sikkerheten til hverdagssyklistene, men dersom de store overordnede problemstillingene består – så risikerer vi at problemene forverres og at andelen syklende i trafikken forvitrer.

Er du interessert i trygg sykkelparkering i ditt boligselskap? Ta kontakt med oss på info@bikely.no


[1] Hverperson hadde i 2020 i snitt 2,35 reiser og av disse ble 4% i snitt gjort medsykkel i den norske befolkningen fra 13 år og eldre ca – 4,5 mill.

 

Les Videre:

City

Trygg og smart parkeringsboks i gave til byens syklister

Arendal kommune gir bort fire smarte sykkelskap til Syklistforeningen i anledning deres 75 års-jubileum. Syklister får tilgang til skapet via app – og her kan man trygt sette fra seg sykkel og annet utstyr. Skapene er utplassert ved Tyholmen p-hus i Kittelsbukt, og er tiltenkt både kollektivreisende og handlende.

Les mer
City

Trygg og smart parkeringsboks i gave til byens syklister

Arendal kommune gir bort fire smarte sykkelskap til Syklistforeningen i anledning deres 75 års-jubileum. Syklister får tilgang til skapet via app – og her kan man trygt sette fra seg sykkel og annet utstyr. Skapene er utplassert ved Tyholmen p-hus i Kittelsbukt, og er tiltenkt både kollektivreisende og handlende.

Les mer

Siste nytt fra Bikely

Det er mye spennende som skjer i Bikely. Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få siste nytt rett i innboksen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Last ned appen

Last ned appen, reserver et sykkelskap nær deg og kom i gang!